OTO NIEKTÓRE KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE WSPÓŁPRACY ZE MNĄ:
optymalizacja działalności

OPTYMALIZACJA DZIAŁALNOŚCI

Proponuję rozwiązania, które zoptymalizują Państwa działalność z perspektywy prawno-gospodarczej, np. poprzez zapobiegnięcie powstaniu sporu lub ułatwienie procesu dochodzenia roszczeń (wprowadzenie odpowiednich postanowień do umów, zmiana praktyki prowadzonej działalności, monitoring zmian w prawie).
poszukiwanie roszczeń

AKTYWNE POSZUKIWANIE ROSZCZEŃ

Przedstawiam możliwości przysługiwania nieznanych Państwu roszczeń, przez co uzyskują Państwo możliwość zdobycia dodatkowych wierzytelności. Przy świadczeniu usług biorę pod uwagę nie tylko płaszczyznę zgodności z prawem, ale również aspekt zgodności z zamierzeniami biznesowymi klienta.
minimalizacja ryzyk

MINIMALIZACJA RYZYK ZWIĄZANYCH Z DOCHODZENIEM ROSZCZEŃ

Poprzez wybór optymalnego trybu dochodzenia roszczeń, zmniejszenie kosztów sądowych, stosowanie autorskiej metody pozywania „na próbę”, zawezwania do próby ugodowej, zapewniam minimalizację ryzyk związanych z dochodzeniem roszczeń trudnych i niepewnych.
zwiększanie szans

ZWIĘKSZANIE SZANS NA UZYSKANIE ZASPOKOJENIA

Uzyskiwanie zabezpieczenia na majątku dłużnika, poszukiwanie powiązań gospodarczych dłużników, wnoszenie skargi pauliańskiej, analiza roszczeń z punktu widzenia alternatywnych podstaw prawnych, stosowanie alternatywnych sposobów uzyskania zaspokojenia, np. w postępowaniu karnym lub przez mediację.
bezpieczeństwo

BEZPIECZEŃSTWO

Na radcy prawnym ciąży obowiązek przestrzegania zasad etyki zawodowej, w tym przestrzegania takich powinności jak unikanie konfliktu interesów, zachowanie tajemnicy zawodowej, zachowanie lojalności i działanie zgodnie z najlepiej rozumianym interesem klienta. Gwarancją przestrzegania tych zasad jest podleganie odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem OC.
elastyczność

ELASTYCZNOŚĆ I WYGODA ORAZ INNE DOBRODZIEJSTWA

W zależności od charakteru zlecanej sprawy proponuję Państwu dwa alternatywne warianty wynagrodzenia do wyboru – oparte wyłącznie na płatności wstępnej oraz uwzględniające premię od sukcesu. Owocnie współpracuję z klientami z całej Polski korzystając z dobrodziejstw, jakie niesie z sobą nowoczesna technologia, sprawiając, że łączące nas odległości nie stanowią przeszkody.
Call Now Button